Copywriting

Copywriting je textová časť marketingu s cieľom písať presvedčivé, stručné a výstižné obsahy. Zahŕňa dlhšie články, blogové posty, ale aj kratšie popisy a nadpisy. S dobrým copywritingom môže stúpať vyhľadávanosť, CTA (Call To Action), či brand image, preto by sa mal zamerať aj na SEO a používať kľúčové slová a témy, ktoré sú užívateľmi vyhľadávané. Pod SEO Copywriting patrí analýza a výskum kľúčových slov, SEO na webe aj mimo neho a veľa kreativity.