Autorita stránky

Autorita stránky je kombinácia hodnotiacich signálov vyhľadávačov, ktoré pomáhajú hodnotiť každú jednotlivú stránku a určuje ju celá rada SEO analytických nástrojov, ktorý k tomu používajú svoj algoritmus a metodiku (napr. Domain Rating Ahrefs).