Backlink

Spätný odkaz (backlink) je vytvorený odkaz, ktorý cez jeden web odkazuje na iný. Spätné odkazy sa tiež nazývajú „prichádzajúce odkazy“ alebo „prichádzajúce odkazy“ a sú pre SEO najvýznamnejším ukazovateľom relevantnosti.