200 odborníkov sa vyjadrilo k najväčším prekážkam, s ktorými sa stretávajú počas náboru nových zamestnancov.  

Nedávno sme na sieti LinkedIn spustili zaujímavý prieskum, ktorého sa zúčastnilo 200 špecialistov v oblasti ľudských zdrojov a náboru. Cieľom bolo lepšie pochopiť hlavné problémy, na ktoré narážajú pri hľadaní kvalitných uchádzačov a talentov, keďže súčasný trh práce sa mení závratnou rýchlosťou. Hľadanie kvalifikovaných odborníkov stojí recruiterov veľa síl. Ak si chcú organizácie udržať náskok, musia pochopiť nasledujúce problémy.  

V tomto článku nájdete zaujímavé zistenia a poznatky o súčasnej situácii v náborovom prostredí.

Výsledky prieskumu:

Nedostatok kvalifikovaných uchádzačov na trhu 

Až 81 % respondentov, že najväčším problémom je nájsť kvalifikovaných uchádzačov. Dopyt po špecifických zručnostiach sa neustále zvyšuje. V kombinácii s konkurenčným trhom práce je hľadanie vhodných kandidátov náročná úloha a často beh na dlhé trate.

Nadmerné očakávania uchádzačov 

Viac ako polovica respondentov uviedla, že nábor nových zamestnancov komplikujú nerealistické očakávania uchádzačov o zamestnanie. Dnešní uchádzači často očakávajú rýchly kariérny postup, flexibilné pracovné podmienky a množstvo výhod, ktoré im však niektorí zamestnávatelia nedokážu poskytnúť.

Nadmerné platové očakávania 

Polovica HR špecialistov a recruiterov v prieskume uviedla, že ďalším hlavným problémom sú prehnané platové očakávania potenciálnych zamestnancov. To do veľkej miery komplikuje náborový proces a zamestnávatelia musia hľadať rovnováhu medzi ponukou konkurenčných kompenzačných balíčkov a dodržiavaním rozpočtového limitu.

Vysoká fluktuácia zamestnancov

S vysokou fluktuáciou bojuje až 43,5 % respondentov nášho prieskumu. Neustála výmena zamestnancov vedie nielen k zvyšovaniu nákladov na ďalšie nábory, ale narúša aj pracovný proces, čo má negatívny vplyv na stabilitu a atmosféru v tíme a tiež celkovú produktivitu.

Slabý employer branding

A napokon, 40 % HR špecialistov a recruiterov v našom prieskume na sieti LinkedIn uviedlo, že za problém v získavaní nových zamestnancov môže nedostatočný employer branding firiem. Prilákať a udržať si špičkové talenty vyžaduje potom veľa úsilia. Spoločnosti, ktoré employer branding považujú za prioritu, majú na trhu výhodu, pretože kandidátom môžu efektívnejšie prezentovať svoju jedinečnú ponuku hodnôt.

Záver

Prieskum nám odhalil hlavné výzvy, s ktorými sa na dennej báze potýkajú firmy na súčasnom trhu práce. Konkurencia im dáva zabrať, preto musia pochopiť tieto prekážky, prijať potrebné opatrenia na ich odstránenie a zlepšiť svoju náborovú stratégiu. V neposlednom rade by mali podniknúť aktivity na udržanie kvalitných zamestnancov. 

celkové výsledky prieskumu v grafe

Zavedenie proaktívnych opatrení – posilnenie employer brandingu, zlepšenie platových podmienok i benefitov či záujem o súčasných i nových zamestnancov, firmám pomôže udržať silný tím kvalifikovaných odborníkov.