Klient Camfil

Spoločnosť Camfil sa orientuje na výrobu zariadení pre filtráciu vzduchu, filtračných zariadení pre turbínové stroje a kontrolu miery znečistenia ovzdušia i molekulárnej kontaminácie vzduchu. 

Klient má viac ako desiatku dcérskych pobočiek v krajinách EMEA. Každá z nich komunikuje s verejnosťou prostredníctvom materskej webovej stránky, platforiem Facebook, LinkedIn a účtu Google My Business. Čo sa týka komunikácie so svojimi súčasnými zamestnancami, uchádzačmi o prácu a potenciálnymi zamestnancami, spoločnosť čelila problémom a výzvam, na ktorých bolo potrebné zapracovať.

V čom spočíva naša práca pre slovenskú pobočku Camfil?

Naším kľúčovým zámerom bolo podporovať a šíriť pozitívnu mienku o firme, zatiaľ čo merateľným cieľom bolo zvýšiť množstvo kvalitných uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Camfil. 

Našou činnosťou sme dosiahli upevnenie značky na pracovnom trhu, zlepšenie komunikácie smerom dnu aj von a tiež zvýšenie spontánnej znalosti značky u potenciálnych záujemcov o prácu.

Facebook

Čo sa týka Facebooku, klient predtým nemal žiadne dáta. Na prvom mieste bola analýza trhu a cieľových skupín. Na základe nej sme zistili, že 55 % recipientov žije v Leviciach a ich okolí, 90 % recipientov, ktorí aktívne interagujú je taktiež z Levíc a že najaktívnejší používatelia majú okolo 50 rokov.

Naše kroky boli nasledujúce:

  1. analýza klienta a vhodných sociálnych sietí,
  2. návrh marketingovej stratégie vzhľadom na vek a pohlavie potenciálnych zamestnancov (ženy vo veku 30+),
  3. tvorba komunikačného plánu, zadefinovanie jazyka komunikácie (tone of voice) a zjednotenie farieb spoločnosti na základe brand booku, 
  4. príprava postplánu. 

Na obrázku nižšie môžete vidieť výber príspevkov a informácie v percentách, ktoré hovoria o tom, aký vplyv mali tieto aktivity na cieľové publikum po začatí spolupráce.

Newsletter a papierové vydanie obsielky

Slovenská pobočka spoločnosti Camfil síce v minulosti rozosielala obežník, avšak výstupy boli tvorené vo Worde. Na našich pleciach bolo od základu vymyslieť grafický vizuál. Nezamerali sme sa až tak na samotný obsah ako skôr na interaktívne časti (tajničku, hádanky, vecné ceny). Zároveň sme klientovi ponúkli úpravu štylistickej stránky textu, aby bol celkový obsah prístupnejší aj radovým zamestnancom, nielen odborníkom z konkrétneho oddelenia. Okrem toho sme pracovali aj na e-mailovej podobe obežníka – newsletteri.  

Obsah nového obežníka:

  • úvodné slovo a aktuality,
  • výsledky a ciele jednotlivých oddelení spoločnosti,
  • zaujímavosti a témy na odreagovanie (tajničky, hádanka, …),
  • noví zamestnanci,
  • rozhovory so stálymi zamestnancami.

Lokálny marketing a webová stránka

Spoločnosť Camfil síce mala na svojom webe podstránku zameranú na získavanie nových zamestnancov, avšak problém bol v tom, že bola neprehľadná, ťažko dohľadateľná a takmer neviditeľná. Našou úlohou bolo zlepšiť prezentáciu spoločnosti na webe, preto v súčasnosti pracujeme na tom, aby bol prehľadnejší a dizajnovo prívetivý pre návštevníkov. V pláne je tiež na domovskú stránku posunúť informácie o výberových konaniach, aby ich potenciálni uchádzači mohli ľahšie nájsť. 

Pre lepšie sprístupnenie informácií záujemcom a širokej verejnosti sme sa zamerali aj na úpravu a aktualizáciu účtu Google My Business a návštevníkov stránky motivujeme k pozitívnym, ale úprimným hodnoteniam spoločnosti Camfil.

Záver

V časoch vysokej inflácie a obáv ľudí zo zmeny zamestnania je employer branding nevyhnutnosťou pre každú spoločnosť. Uchádzači si spomedzi firiem totiž môžu vyberať. Chcú si vyberať. Klišé frázy, ako napríklad „ponúkame prácu v mladom a dynamickom kolektíve” nefungujú a pre záujemcov už dávno nie sú atraktívne. Pre spoločnosť je potrebné dlhodobo komunikovať o benefitoch, prečo by mal človek chcieť pracovať v danej firme. 

Táto stratégia je o to dôležitejšia najmä v menších regiónoch, v ktorých býva často vysoké množstvo firiem. Bez employer brandingu by sa o nich uchádzači ťažko dozvedeli. Už nejde len o inováciu, kandidáti od spoločnosti očakávajú budovanie silného zmyslu pre komunitu. Nehľadajú len prácu, ale útočisko, kde sa stretnú s priateľským ľudským prístupom a kolegialitou. A práve spolupatričnosť dokáže zvýšiť výkon zamestnanca až o 55 %. Od komunikácie spoločnosti smerom dnu aj von sa odvíja celá jej prosperita.