Social Media

Sociálne médiá sú platformy – weby a aplikácie, kde môžu užívatelia viditeľne komunikovať, vytvárať, zdieľať a konzumovať obsah