SEO analýza

Pri optimalizácii webu sa potrebujeme opierať o SEO analýzy. Patrí sem napr. Analýza on-page faktorov, analýza off-page faktorov, analýza kľúčových slov, SEO audit a iné.