Konkurencia

Poznáme dva typy konkurenčných stránok:

  • priama konkurencia: spoločnosti predávajúce podobné produkty alebo služby, slúžia rovnakým potrebám a cielia na podobné publikum online aj offline
  • SEO konkurencia: spoločnosti súperiace o rovnaké kľúčové slová a viditeľnosť v organickom vyhľadávaní, ale s jedinečnými produktmi alebo službami, ktoré riešia rôzne potreby alebo cieľové publikum