Interný odkaz

Interný odkaz je hypertextový odkaz odkazujúci na tú istú doménu, na ktorej je odkaz umiestnený, čiže odkazuje z jednej stránky na inú v rámci jedného webu. Optimálny formát interného odkazu zahŕňa cielené kľúčové slová