Google Update

Google Update je výraz používaný na opis zmeny ovplyvňujúcej spôsob výpočtu hodnotenia vyhľadávacím nástrojom Google. Niektoré aktualizácie sú hlavné zmeny algoritmu a iné môžu byť aplikáciou filtrov obnovy dátovej základne, na ktorej algoritmus beží.