Google Trends

Google Trends je online vyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje používateľovi zistiť, ako často boli zadané konkrétne kľúčové slová, predmety a frázy za určité časové obdobie. Webová služba, kde môžeme skúmať najnovšie trendy vyhľadávania, príbehov a tém.