Relevantnosť

Relevantnosťou vyhľadávače merajú, ako úzko súvisí obsah na webovej stránke s vyhľadávajúcim slovom, aj v kontexte.