Presmerovanie (Redirect)

Technika, ktorá odošle užívateľa alebo vyhľadávač, ktorý požiadal o prístup na konkrétnu stránku na inú, rovnako relevantnú stránku. Poznáme dva typy presmerovania: 301 (trvalé presmerovanie) a 302 (dočasnén presmerovanie).