Penalizácia

Penalizácia alebo ručná zásah (Manual Action) je zníženie hodnotenia alebo vyradenie webu alebo jeho častí z výsledkov vyhľadávania kvôli nerešpektovaniu pravidiel a použitia zakázaných techník Google Webmaster Guidelines.