Externý odkaz

Hypertextové odkazy vložené v článku. Smerujúce priamo na daný web, inú stránku alebo zdroj.