Domain Authority

Autorita domény je celková sila webovej stránky. Je vytvorená v priebehu času a môže pomôcť novému hodnoteniu novovytvorenej stránky, a to aj predtým, než tento obsah získal odkazy alebo interakcie. Dosahuje hodnoty medzi 0-100.