Ahrefs

Ahrefs rank (AR) 

Analýza kľúčových slov

Analýza webových stránok

Anchor Text

Autorita stránky

Backlink

Banner

Blog

Branded Keyword 

Broken Link

CMS (Content management system)

Content (obsah)

Copywriter 

Copywriting 

Crawling 

CTR (Click-Through Rate)

Dead-End Page 

Deep Link

Do-follow

Dočasné presmerovanie 302

Dohľadateľnosť 

Domain Authority 

Domain Rating (DR)

Doména 

Duplicitný obsah 

E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Thrustworthiness)

E-commerce

Error 404: Not found 

Externý odkaz 

Falošný error 404

Google 

Google Ads

Google Analytics 

Google Page Rank 

Google Search Console 

Google Trends 

Google Update 

Googlebot 

Gray Hat 

Homepage 

Htaccess

HTML

HTTP

HTTPS

Hub Page 

Hustota kľúčových slov 

Index 

Indexovaná stránka 

Indexovateľnosť 

Informačná architektúra 

Interný odkaz 

IP adresa 

JavaScript 

Kanibalizácia kľúčových slov 

Kľúčové slovo (Keyword)

Kľúčová téma 

Komunikačný mix 

Konkurencia 

Konverzia

Kvalitný obsah 

Kvalitný odkaz 

Landing Page 

Link (odkaz)

Link Bait 

Linkbuilding 

Linkbuilding Expert 

Long-Tail (dlhý chvost) 

Manual Action (ručný zásah) 

Mediálny plán 

Meta Description 

Meta Keywords 

Meta Tags

Nadpis 

Nefunkčný odkaz

Odchádzajúci odkaz 

Odkaz v hlavičke

Odkaz v päte

Off-page SEO 

On-page SEO 

Organické vyhľadávanie 

Organický odkaz 

Page Speed

Page Rank 

PDF 

Penalizácia 

Persóna

Personalizácia 

Počet slov 

Popis stránky 

PPC (Pay Per Click)

Presmerovanie (Redirect)

Prichádzajúci odkaz 

Rank 

Ranking Factor 

Relevantnosť 

Responzívny web 

Robots.txt 

ROI (Return on Investment)

SEM (Search Engine Marketing)

Search Query 

See – Think – Do – Care Framework 

SEO (Search Engine Optimization)

SEO agentúra 

SEO analýza 

SEO audit 

SEO Copywriting 

SEO Report 

SEO Specialist 

SEO Strategy 

SERP (Search Engine Results Page)

Sitelinks 

Sitemap.xml 

Skrytý text 

Social Media 

Spam 

Spätný odkaz (backlink)

Subdoména 

Technické SEO 

Title Tag  

Titulok 

Traffic 

Trust 

URL 

UX (User Experience)

Vstupná stránka 

Vyhľadávač 

WordPress